İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 26 / Mart-Nisan 2013

KİTAP TANITIMI

Eleştiri ve Şiddet
(Kritik und Gewalt)
Sarrazin Tartışması, “İslam Eleştirisi” ve Göç Toplumunda Terör


Klaus J. Bade
Prof. Dr. Klaus J. Bade/Kitap
    Thilo Sarrazin’in “Almanya Kendini Yok Ediyor” kitabından sonra yaşanan “entegtasyon tartışmaları” bir çelişkiyi ortaya çıkardı – özellikle genç insanlar arasında giderek artan kültürel çoğulculuğun kabulünü ve aynı zamanda göç toplumunun kitlesel ölçekte kültürel hınç duygusunu. Tanınmış göç araştırmacısı ve siyaset danışmanı Klaus J. Bade, bu çelişkili gerginliğin çıkış nedenlerini, arka planını ve tehdit edici sonuçlarını aydınlatıyor. Bu çelişkinin sonuçları, göçmen toplumunun yeni kimliği üzerine yapılan bastırılmış tartışmanın yerine tehlikeli bir alternatif tartışmanın geçmesidir.
    Kitap bu alternatif tartışmayı “olumsuz entegrasyon” olarak betimliyor: Çoğunluğun büyük bir -Müslüman- azınlığın dışlanmasıyla öz tanımlama yapması. Siyaset, “entegrasyon politikasını” tüm kesimlere dönük bir toplum politikası olarak kavramadığı sürece, bu olumsuz entegrasyondan doğan tehlikeli durumu anlamayacaktır.
    Klaus J. Bade keskin bir bakışla, yakın zamanda gerçekleşen çokkültürlülük karşıtı ve anti-islam güdümlü kanlı eylemleri örnek göstererek söz sanatı ve şiddet eylemleri arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor: Norveç’te Breivik katliamı ve Almanya’da Nasyonalsosyalist Yeraltı Örgütü’nün seri cinayetleri. Entegrasyon başarılarının artması ve kültürel çeşitliliğin pragmatik kabulü, aynı zamanda Almanya’da kültürel korkudan doğan yabancı düşmanı savunma mekanizmaları da yaratmıştır, özellikle de İslam hayaletine karşı. Göç, entegrasyon ve İslam konularıyla ilişkide kritik bir noktaya varıldı.
   
   
    Klaus J. Bade
    Kritik und Gewalt
    Sarrazin-Debatte, ‚Islamkritik‘ und Terror in der Einwanderungsgesellschaft
    ISBN 978-3-89974893-2
    ca. 400 S., € 26,80
   
    Yazar hakkında: Göç araştırmacısı, yazar ve siyaset danışmanı Prof. Dr. Klaus J. Bade 2007 yılına kadar Osnabrück Üniversitesi’nde yakın çağ tarihi alanında öğretim üyesi olarak görev yaptı ve o günden bu yana Berlin’de yaşıyor. Klaus Bade, Osnabrück Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası İncelemeler Enstitüsü’nü (IMIS) kurdu ve 2012’nin ortalarına kadar merkezi Berlin’de bulunan Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi'nin kurucu başkanlığını yaptı. Bade Harvard ve Oxford üniversitelerinde, Hollanda Bilimler Akademisi ve de Berlin Bilim Koleji’nde katılımcı üye olarak çalıştı. Tarihte ve günümüzde göç ve entegrasyon konularında çok sayıda araştırma projeleri yürüttü, bir dizi kitap yayınladı ve araştırma ve eleştirel politik izleme çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüller aldı, son olarak aldığı ödül 1. sınıf liyakat nişanıdır (www.kjbade.de).