İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 18 / Ağustos-Ekim 2011

Kuzey Ren Vestfalya’da
Yeni Eğitim PolitikasıAlmanya Maliye Bakanı Dr. Wolfgang Schäuble    Birleşik Okul Modeli Uygulaması
   
    2011/2012 eğitim yılı itibariyle Kuzey Ren Vestfalya’da deneme amaçlı yeni bir model okul uygulamasına başlanıyor. Altı yılı kapsaması öngörülen ve tümgün eğitim kurumları olarak tasarlanan birleşik okullar (gemeinschaftsschule) modeli, uzun süreli birlikte öğrenimin okul sisteminin verimliliğini, fırsat eşitliğini ve böylece çocukların yüksek mezuniyetlere erişimini hangi ölçüde etkilediğini incelemeyi amaç- lıyor. Demografik değişim ve bu bağlamda özellikle kırsal alanlarda giderek gerileyen öğrenci sayısı nedeniyle kapatılmakla karşı karşıya kalan okulların birleştirilerek, eğitim kurumlarının bu bölgelerdeki varlığının sürdürülmesi hedefleniyor.
    Birleşik okullar, yerel yönetimler tarafından alınacak kararlara bağlı olarak ve eyalet eğitim bakanlığına yapılacak başvuru üzerine kurulabilecek olup, tüm okul türlerini kapsamı içine alabilecek. BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin Almanya’da yürürlüğe girmesinin ardından, engelli çocukların birlikte öğrenime katılımını sağlamak amacıyla, birleşik okullar, içselleyici eğitim kurumları olarak da yapılandırılabilecek.
    Ortaokul düzeyinde gerçekleşen bu deneme, 5. ve 6. sınıflarda lise ders programı temelinde birlikte öğrenimi (integrativ), 7. sınıftan itibaren de diğer ortaokullarda uygulanan ders programlarının işlenmesini (kooperativ) ya da birlikte öğrenime devam edilebilmesini öngörüyor. Böylece birleşik okullar, 10. sınıfta tüm mezuniyet türlerinin yanı sıra, lise bölümü oluşturmaları durumunda 13. sınıfta lise mezuniyeti sunacak.
    Birleşik okul modeline ilişkin eyalet eğitim bakanlığınca yayınlanan kılavuzda, bu denemede, ilkokulun sonunda başarım ve yeterlik düzeylerinden bağımsız olarak her çocuğun bireysel potansiyellerinin temel alınacağı belirtiliyor. Başarılı ve henüz yeterli gelişim sağlayamamış çocukların birlikte öğrenimi aracılığıyla, çoğu kez yanlış kararlar içeren erken seçme uygulamasının önüne geçileceği de vurgulanıyor.
    Yeni okul modeli, özellikle aynı okul bünyesinde faklı mezuniyetler sunan ve 2009’da Rheinland Pfalz’da kurulan realschule plus ve öte yandan Hamburg’da oluşturulan, lise mezuniyetinin bir yıl daha geç edinildiği bölge okulları uygulamasıyla benzerlik gösterdiği görülüyor.
   
    Eğitimde Partiler Arası Uzlaşma
   
    SPD, CDU ve Yeşiller Partisi, “sekundarschule” olarak adlandırılan ve birleşik okul model uygulaması içeriklerinin büyük ölçüde üstlenildiği, ancak lise uzantısı bulunmayan yeni bir ortaokul türünün kurulması amacıyla Temmuz’da uzlaşmaya vardı. Üç parti tarafından gelecek aylarda ek kanun tasarısı olarak eyalet parlamentosunda oylamaya sunulması beklenen ve 2023’e kadar geçerli olması öngörülen ortak bir yönerge hazırlandı.
    Her çocuğun “(toplumsal) kökeninden bağımsız olarak başarım potansiyellerinin geliştirilmesi gerektiğinin” belirtildiği bu yönergede, işlevsel olmalarına rağmen toplumun reddettiği “hauptschulelerin anayasal garantisinin” kaldırılacağı ifadesine de yer veriliyor. Buna karşın, “Eyalet tüm bölgelerde, bölümlenmiş okul sistemi ile bütünleştirici ve diğer okul türlerini kapsayan, yeterli sayıda ve çok çeşitli kamusal eğitim ve okul sistemlerini olanaklı kılacaktır” ibaresinin eklenmesi kararlaştırılıyor. Buna göre eyalet tarafından hiçbir okul türü kaldırılmazken, gelecekte Kuzey Ren Vestfalya’da şu okulların hizmet vermesi öngörülüyor (birleşik okul model uygulaması altı yıllık sürenin dolmasıyla iptal edilecek):
    — İlkokul (Grundschule)
    — Lise (Gymnasium)
    — Meslek Ortaokulu (Realschule)
    — Ortaokul (Hauptschule)
    — Sekundarschule
    — Tümleç Okul (Gesamtschule)
    — Lise ve meslek eğitimi yönelimli berufskolleg
    — Weiterbildungskolleg
    — İçselleme uygulamasına rağmen, gerekli olmaları durumunda förderschuleler (engelli okulları)