Die Gaste, SAYI: 16 / Mart-Nisan 2011

“Güle Güle Hocam!”

Die Gaste - Prof. Dr. Emel Huber


    Duisburg Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Huber‘in görev süresi, emeklilik nedeniyle bu yıl sona erdi. Akademik bir törenle meslektaşları, öğrencileri ve mezun öğretmenler tarafından uğurlanan Prof. Huber, Essen Üniversitesi’ndeki çalışmalarına 1997’de Türkçe dilbilimleri kürsüsünde başlamıştı. Yurtdışında Türkçe öğretmeni eğitiminin yapıldığı ilk ve tek bölüm olma özelliği taşıyan Türkistik Bölümü’nün yapılandırılmasında başlıca eme-ği geçen Emel Huber’in kişisel ve akademik uğraşı, dü- zenlenen törende meslektaşları tarafından dile getirildi.
    Konuşmalarda bölümün kuruluş aşamasına ve gelişimine ilişkin açıklamalarda bulunularak, Prof. Emel Huber’in yoğun gayretlerine, yaklaşımlarına ve bunların yarattığı olumlu etkiye işaret edildi. Türkistik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sargut Şölçün yaptığı konuşmada, Emel Huber ile bugüne dek başarıyla süren işbirliğine değinerek, bir ilkin gerçekleştirildiğini, mevcut bir akademik gelenekten yararlanılamamış olsa dahi, Prof. Huber’in girişiminde kendi kılavuzlarını oluşturabildiklerini belirtti. Yeni bölüm açısından atılan her adımın bir savaşım olduğunu vurgulayan Sargut Şölçün, gerek ayrı bir birim olarak bölümün meşruiyetinin sağlanmasında ve Türkoloji dalından farklılığının açıklanmasında gerekse ilkokul öğretmeni eğitiminin okul bakanlığı tarafından kabulünde Emel Huber’in yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.
    Törende konuşan Prof. Dr. Emel Huber, şu an mezun öğretmenlerin mesleklerini başarıyla yerine getiriyor olmalarından ve öğrencilerin önemli girişimlerde bulunmalarından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bölümün tüm zorluklara karşın beklentileri büyük ölçüde yerine getirdiğini açıklayan Emel Huber, konuşmasını uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşlarına ve katkısı geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.
    Bizler Die Gaste olarak, Emel hocamızın Die Gaste’nin yayınlanmasında verdiği içten desteği ve Die Gaste’nin sempozyum ve panel etkinliklerine kişisel katkısını her zaman anımsayacağız. Sağolun Hocam!